Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.06.2021

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w narożniku ulicy Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.06.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu

Subskrybuj zawartość