Badanie ankietowe na temat wartościowania przez mieszkańców przestrzeni swojego miasta

W CZASIE KONFERENCJI PT. „MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH”, KTÓRA ODBYŁA SIĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W 2008 ROKU, PANI PROFESOR MARIA LEWICKA Z WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW MÓWIŁA O NOWEJ DZIEDZINIE NAUKOWEJ – PSYCHOLOGII MIASTA, KTÓRA BADA  MECHANIZMY ZACHOWAŃ I PRZEKONAŃ LUDZI W ŚRODOWISKU MIEJSKIM ORAZ O PSYCHOKAROGRAFII.

PANI PROFESOR ZAPREZENTOWAŁA RÓWNIEŻ WYNIKI BADAŃ, KTÓRE PRZEPROWADZIŁA W WARSZAWIE, POZNANIU, WROCŁAWIU I LWOWIE. DOTYCZYŁY ONE M.IN. PAMIĘCI MIASTA, TOŻSAMOŚCI HISTORYCZNEJ, JAK RÓWNIEŻ  MAP  EWALUATYWNYCH DLA TYCH MIEJSCOWOŚCI.

           

            INSPIRUJĄC SIĘ WSPOMNIANYMI BADANIAMI, W WYNIKU WSPÓLNEJ INICJATYWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I MIEJSKIEGO BIURA URBANISTYCZNEGO W ELBLĄGU, PRZY KOORDYNACJI PROFRSOR MARII LEWICKIEJ ORAZ KATARZYNY WIŚNIEWSKIEJ, OBECNIE DYREKTOR DEPARTAMENTU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU, PRZEPROWADZONO PODOBNE BADANIA  ANKIETOWE W ELBLĄGU.

BADANIA MIAŁY MIEJSCE W MIESIĄCACH OD LIPCA DO PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, A UDZIAŁ W NICH WZIĘŁO  PRAWIE 600 MIESZKAŃCÓW Z WYBRANYCH DZIELNIC, STANOWIĄC REPREZENTATYWNĄ GRUPĘ ELBLĄŻAN. 

           

            PIERWSZA CZĘŚĆ BADANIA DOTYCZYŁA STOSUNKU MIESZKAŃCÓW ELBLĄGA DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, ICH PRZYWIĄZANIA DO OKOLICY DOMU ORAZ DO MIASTA, ZAINTERESOWANIA PRZESZŁOŚCIĄ ELBLĄGA ORAZ PAMIĘCI HISTORII ELBLĄGA. DRUGA – OZNACZENIA NA MAPACH ELBLĄGA OBSZARÓW LUBIANYCH I NIELUBIANYCH, ZNANYCH I NIEZNANYCH W OKOLICY ZAMIESZKANIA ORAZ W CAŁYM MIEŚCIE.

 

W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH BADAŃ POWSTAŁY DWA RAPORTY:

1)     PAMIĘĆ MIEJSCA I RELACJE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ELBLĄGA

2)     MAPY PSYCHOLOGICZNE ELBLĄGA

 

PANI PROFESOR MARIA LEWICKA WYNIKI SWOICH BADAŃ, OD TERAZ RÓWNIEŻ Z ELBLĄGA, PREZENTUJE NA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH.

 

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE OSOBY DO ZAPOZNANIA SIĘ W PONIŻSZYMI OPRACOWANIAMI.

 

***Pamięć miejsca i relacje z miejscem zamieszkania wśród mieszkańców Elbląga***
 
***Mapy psychologiczne miasta Elbląg***