077. zmiana MPZP REJONU DWORCÓW

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą nr XXI/561/2013 z 19.02.2013r.