092.ZMIANA MPZP DZIELNICY MIESZKANIOWEJ MODRZEWINA PÓŁNOC-CZĘŚĆ I W ELBLĄGU


uchylenie uchwały o przystapienie do sporządzania planu uchwałą  nr XXXI/923/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r.