099.MPZP PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO FRAGMENTU OSIEDLA ZA POLITECHNIKĄ- ZMIANA MPZP REJONU ULIC ŁĘCZYCKIEJ I SADOWEJ W ELBLĄGU.

 

 

MPZP PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO FRAGMENTU OSIEDLA ZA POLITECHNIKĄ- ZMIANA MPZP REJONU ULIC ŁĘCZYCKIEJ I SADOWEJ W ELBLĄGU.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XIII/354/2012 z  DNIA 27.03.2012r(Dz.U.Woj.War-Maz z 08.05.2012 poz 1463)

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

.

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp rejonu ulic Łęczyckiej i Sadowej w Elblągu nr XXXIII/823/06 z 26.10.2006r.