101.MPZP REJONU PLACU GRUNWALDZKIEGO w Elblągu.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Grunwaldzkiego w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XIV/384/2012 Z 24 KWIETNIA 2012r. 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

MPZP OBSZARU "CENTRUM"  NR VIII/128/03 z 26.06.2003 R

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)