104.ZMIANA FRAGMENTU MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULICY PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA I ULICY OGÓLNEJ W ELBLĄGU.

 

zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU  PLANU Nr  XXI/561/2013 z 19.02.2013r. (Dz.U. województwa Warm-Maz nr 1439 z 2013r.)

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

Plan uchyla w części objętej swoim granicami ustalenia:

MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULICY PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA I ULICY OGÓLNEJ W ELBLĄGU