114. MPZP OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIE - POŁUDNIE W ELBLĄGU

 

 

Uchylenie uchwały o sporzadzaniu planu uchwałą nr XVII/354/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r