115.MPZP TERENU MIEDZY RZEKA ELBLĄG A TERENEM BOCZNICY KOLEJOWEJ - ZMIANA FRAGMENTU MPZP REJONU ELBLĄG -ZDRÓJ W ELBLĄGU

 

 
.MPZP TERENU MIEDZY RZEKA ELBLĄG A TERENEM BOCZNICY KOLEJOWEJ - ZMIANA FRAGMENTU MPZP REJONU ELBLĄG -ZDRÓJ W ELBLĄGU
 
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
 
 

plan zmienia częściowo zapisy planu:

MPZP REJONU ELBLĄG- ZDRÓJ  NR XVII/393/04 z 9.09.2004 R