118. MPZP TERENU ZAKRZEWA - ZMIANA MPZP ZAKRZEWO CENTRUM CZĘŚĆ B w ELBLĄGU

 

 
UCHYLENIE UCHWAŁY DO SPORZADZENIA PLANU UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ  NR XII/263/2015  z 30.12.2015r.