121. MPZP TERENU ZAKRZEWA W ELBLĄGU

Uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą  nr XVII/355/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r