122. MPZP OBSZARU MODRZEWINY POŁUDNIE W ELBLĄGU

   

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
Plan uchyla uchwałę w sprawie uchwalenia planu numer V/40/07 z 01.03.2007 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 55, POZ. 902 z 20.04.07 R.) dotycząc mpzp obszau Elbląskiego Parku Technologicznego Modrzewina Południe