126.MPZP TERENU PRZYKOLEJOWEGO MIĘDZY ULICAMI: MALBORSKA-JUNAKÓW w ELBLĄGU

 

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 

 

 

plan zmienia częściowo zapisy planu:

MPZP TERENU "OSIEK-JUNAKÓW"  UCHWALONEGO UCHWAŁĄ  NR XXIV/529/09 z 19.11.2009 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 195, POZ. 7 z 18.01.2010 R.)