130.MPZP KWARTAŁU ZABUDOWY MIĘDZY ULICAMI: BEDNARSKĄ I STUDZIENNĄ W ELBLĄGU

 

 uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporzadzania planu uchwałą nr XII/371/2020  z 25.06.2020r.