133.MPZP WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

   

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Wyspy Spichrzów

 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU  PLANU nr XIII/395/2020 z dnia 24.09 2020 r (Dz.U. Woj. War-Maz z dnia 09 pazdziernika 2020 r. Poz. 4105)
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)