134.ZMIANA MPZP TERENU MIĘDZY RZEKĄ ELBLĄG A TERENEM BOCZNICY KOLEJOWEJ W ELBLĄGU – ZMIANY FRAGMENTU MPZP REJONU ELBLĄG-ZDRÓJ

     

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiany fragmentu mpzp rejonu Elbląg-Zdrój  

Poz. 3334) 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
 

plan uchyla w części zapisy:

MPZP TERENU MIEDZY RZEKA ELBLĄG A TERENEM BOCZNICY KOLEJOWEJ - ZMIANA FRAGMENTU MPZP REJONU ELBLĄG -ZDRÓJ W ELBLĄGU