135.MPZP ZAKRZEWO – CZĘŚĆ C W ELBLĄGU

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporzadzania planu uchwałą nr  XXIII/702/2022  z 17.03.2022r