136.ZMIANA MPZP TERENU "ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD"

     

 

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporzadzania planu uchwałą nr IX/285/2019  z 30.12.2019r