139. MPZP DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI 5, 6, 7, 8 i 9 OBRĘB 4 PRZY ULICY Ogólnej w Elblągu

        

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)