013. MPZP OSIEDLA "WINNICA PÓŁNOC"

UCHYLENIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU NR XXXII/615/98 z 23.04.1998 R.