018. MPZP DZIELNICY "PRÓCHNIK" cześć A , część B

MPZP DZIELNICY "PRÓCHNIK"


UCHWAŁA w/s UCHWALENIA PLANU NR VIII/129/03 z 26.06.2003 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 121, POZ. 1599 z 7.08.03 R.)

 

 plan zostaje w części uchylony poprzez zapisy planów:

mpzp fragmentu Niwy Siedliskowej przy ulicy Strumykowej w Elblągu  nr VII/99/07 z 24.05.2007 r

mpzp zmiany fragmentu dzielnicy Próchnik w Elblągu  nr XXXII/947/2014 z 06.11.2014 r

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader, do ściągnięcia ze strony: adobe.com)