052. MPZP REJONU RZEKI TERKAWKI I DROGI NR 22

 

 

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą  nr XXVII/768/2013 z 30.12.2013r.