060. MPZP OBSZARU WZDŁUŻ PÓŁNOCNEGO ODCINKA ULICY KRÓLEWIECKIEJ I CZĘŚCI ZLEWNI RZEKI KUMIELI W ELBLĄGU