067. MPZP TERENÓW POŁOŻONYCH POMIĘDZY DROGĄ EKSPRESOWĄ S-7, A ULICĄ MALBORSKĄ I RZEKĄ KUMIELĄ