072. MPZP OBSZARU KRASNY LAS PÓŁNOCNY-ZACHÓD W ELBLĄGU

 

MPZP OBSZARU KRASNY LAS PÓŁNOCNY-ZACHÓD W ELBLĄGU


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU NR.XX/425/2009 Z DNIA 19 MARCA 2009 R. (Dz.U. Woj. War-Maz z dnia 13.05.2009r. nr 62 poz 987)

 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp obszaru "Krasny Las" w Elblągu  nr XXI/486/05 z 17.02.2005 r

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader, do ściągnięcia ze strony: adobe.com)