073. ZMIANA FRAGMENTU MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO NA POŁUDNIE OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ

  

 

zmiana fragmentu MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO NA POŁUDNIE OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR IX/240/11 z 27.10.2011 r. (Dz.U.Woj.War-Maz. z dnia 30.12.2011r. nr 213 poz 2997).

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapisy planu:

mpzp obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej NR VI/74/07 z 19.04.2007 r

 

plan zostaje częściowo zmieniony zapisami planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader, do ściągnięcia ze strony: adobe.com)