Pytania i Odpowiedzi

Pytanie nr 1:

w materiałach konkursowych nie ma rzutu poziomu -1 istniejącego budynku CRW 1. Czy istnieje możliwość otrzymania takiej dokumentacji, bądź informacji, czy możliwe jest funkcjonalne połączenie budynku CRW 1 z nowoprojektowaną kubaturą na tym poziomie? 

w odpowiedzi dołączamy materiały w formatach -  PDF -  i -  DWG -

Pytanie nr 2:

Czy istnieje możliwość przedstawiania rzutu poziomego zagospodarowania terenu w  skali bardziej szczegółowej niż skala 1:1000? Czy może być to np. skala 1:500  dla całego zagospodarowania terenu pomijając skalę 1:1000?

Zgodnie z regulaminem konkursu przedstawienie koncepcji należy wykonać w skali 1:1000, dodatkowo dopuszcza się rysunki obrazujące przyjęte rozwiązania projektowe w innych skalach, jednakże praca musi zostać rozmieszczona na 4 planszach formatu 700x1000 mm.

Pytanie nr 3:

Czy organizator konkursu przewiduje wspólne funkcjonowanie obiektów basenowych oraz stadionu i czy obszary te powinny być od siebie niezależne?

 Będzie to zależeć od Państwa założeń do koncepcji

 Pytanie nr 4:

Czy Dolina Rzeki Kumieli znajdująca się wewnątrz obszaru projektowanego ma funkcjonować jako jego część czy powinna znajdować się poza strefą płatną basenów?

 Będzie to zależeć od Państwa założeń do koncepcji

 Pytanie nr 5:

Jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy na poszczególnych częściach obszaru konkursowego?

Wysokość zabudowy jest dowolna

 Pytanie nr 6:

Czy w części opisowej można zawrzeć diagramy lub schematy obrazujące opisywane zagadnienie, czy tekst ma pozostać nieilustrowany?

 Część opisowa może zawierać "diagramy lub schematy obrazujące opisywane zagadnienie"

 Pytanie nr 7:

Czy organizator ma wymóg dotyczący wielkości czcionki oraz lokalizacji numerów identyfikacyjnych na planszach konkursowych?

Organizator nie wskazał wielkości czcionki, zgodnie z regulaminem powinna pozwolić ona na odczytanie idei koncepcji, należy wziąć również pod uwagę iż Państwa prace będą wywieszone na wystawie stąd dobrze byłoby by wielkość czcionki była odczytywalna z pewnej odległości, co do lokalizacji numeru identyfikacyjnego jeśli nie sprawi to Państwu problemu  to prosimy o zamieszczenie go w prawym górnym rogu.