uchyl_przyst

135.MPZP ZAKRZEWO – CZĘŚĆ C W ELBLĄGU

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporzadzania planu uchwałą nr  XXIII/702/2022  z 17.03.2022r

 

130.MPZP KWARTAŁU ZABUDOWY MIĘDZY ULICAMI: BEDNARSKĄ I STUDZIENNĄ W ELBLĄGU

 

 uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporzadzania planu uchwałą nr XII/371/2020  z 25.06.2020r.

121. MPZP TERENU ZAKRZEWA W ELBLĄGU

Uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą  nr XVII/355/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r

 

113. ZMIANA MPZP ŚRÓDMIEŚCIE- PÓŁNOC - MIĘDZY ULICĄ 12 LUTEGO, ALEJĄ ARMII KRAJOWEJ I ULICAMI WINNĄ, KRĘGIELNĄ,KRÓLEWIECKĄ

 
 

Uchylenie uchwały o przystapieniu do sporządzania planu uchwałą   nr XXXII/946/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

 

102.MPZP OBSZARU MIĘDZY ULICAMI: ALEJĄ TYSIĄCLECIA, MALBORSKĄ, CZERNIAKOWSKĄ I SOPOCKĄ W ELBLĄGU

 

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą nr XXI/561/2013 z 19.02.2013r.

Subskrybuj zawartość